Bene Vobis

Oferta

Bene Vobis

Monitoring płatności - narzędzie to zwiększa Państwa płynność finansową, eliminując przeterminowane należności. Dyscyplinuje Kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Bene Vobis

Windykacja polubowna - sprawne działanie windykacyjne, poparte wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu psychologii i prawa, pozwalają odzyskać należności na drodze postępowania polubownego.

Bene Vobis

Windykacja sądowa - współpracując z Kancelariami prawnymi, uzyskujemy przeciwko dłużnikowi tytuł egzekucyjny (wyrok sądowy, nakaz zapłaty), a następnie kierujemy sprawę do sprawdzonego komornika, skutecznie wspomagając jego działanie.

Wynagrodzenie na podstawie rezultatu

Wysokość zadłużenia nie jest ważna, ważny jest każdy dług wobec naszego Klienta. Podejmujemy wszystkie możliwe kroki windykacyjne, działamy z pełnym zaangażowaniem i dokładamy wszelkich starań, by osiągnąć wyznaczony cel. Jedynym naszym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanego długu, jej wysokość określana jest w umowie.

Bene Vobis
Bene Vobis Sp. z o.o.
tel./fax +48 (71) 780 63 03
biuro(małpa)benevobis.pl
Copyright © 2014 Bene Vobis Sp. z o.o.