Bene Vobis

Kontakt

Bene Vobis

Bene Vobis Sp. z o.o.
ul. Zwycięska 10/4
53-033 Wrocław
tel./fax 71 780 63 03
biuro(małpa)benevobis.pl

NIP 899 23 83 237
REGON 932270360
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,
KRS 0000086615, kapitał zakładowy 50.000,00 zł., opłacony w całości.

Copyright © 2014 Bene Vobis Sp. z o.o.